Mat eiser Sprooch op der Musel - e Virtrag vum Lex Roth

Foto_Lex_Roth


date
14/03/2018

horaires
19h30

description
Eis Sprooch um gudde Wee; eng Partie intressant Beispiller vun de leschte 47 Joer.
Sprooch-Perséinleches aus engem halwe Jorhonnert: Verzielt, gelies a gewisen. E Virtrag vum Lex Roth

Organisatioun Kulturhuef an Zesummenaarbecht mat der Actioun Lëtzebuergesch
Deel vum Cycle de conférences "Wou d'Rief laanscht d'Musel"